TOIDUHÜGIEENI TÄISLAHENDUSED

PAKUME

  • Professionaalsel tasemel tootmispindade, -seadmete ja -ruumide regulaarseid ning perioodilisi vahupesu ja puhastustöid;
  • Tegevuste planeerimine vastavalt HACCP, ISO standarditest tulenevale jälgimise ja aruandluse poliitikale;